Ánh sáng của sao Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Mục tiêu của bạn là tìm một quan điểm nơi những ngôi sao tạo thành một bức tranh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMouse SkillStarlight