Star Wars Rogue Squadron Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   154 78.95% with 19 votes

Shoot đế chế ác trong cuộc chiến tranh theo chủ đề trò chơi này sao.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ShootingActionShoot 'em UpStarWarsRogueSquadron