Trò chơi chiến tranh giữa các vì sao: Imperial Heist Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Đi xuống đế chế một bước tại một thời điểm!

Điều khiển:
trong game

Funny Star-wars