Sao Appocalypse Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đặt các tòa nhà và tháp như bạn xây dựng quân đội để đánh bại căn cứ đối phương trên màn hình.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.
Phím mũi tên để di chuyển các trò chơi.

FightingStrategyActionPurchase Equipment UpgradesAlienTowerStarAppocalypse