Appocalypse ดาว เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

อาคารสถานที่และอาคารที่คุณสร้างกองกำลังทหารเพื่อสู้ฐานศัตรูผ่านหน้าจอ

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์ในการเล่นเกม. ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อน
เกม

FightingStrategyActionPurchase Equipment UpgradesAlienTowerStarAppocalypse