Ổn định lương thực Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Cân đối lương thực trên thanh để đạt được bàn. Nếu bạn lãng phí thực phẩm trong khi cân bằng, điểm số sẽ được giảm.

Điều khiển:
Báo chí không gian bar - để đặt thức ăn trên thanh
phím mũi tên -. Để cân bằng thực phẩm.

BalancingFoodTiming Food ServingStabilize