Thánh Patrick 's Trí đấu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Phù hợp với đặc biệt gạch xanh cho chuỗi tiền thưởng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android Patrick-s