sóc Pong Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một bàn thường xuyên với bóng sóc.

Điều khiển:
Trong game

Arcade Retro