میدان مرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

مربع خاموش در برابر هیولا در ماموریت شگفت انگیز ...

راهنمای مرد مربع طریق هر سطح در این بازی سبک PAC-MAN. چنگ زدن به موضوعات مثل ستاره، میوه ها و سکه های آبی. اجتناب از هیولا، هر چند! اگر شما را به یکی از اجرا، انتخاب کنید تا قلب به ادامه ماجرا خود را به.


کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

ArcadeEvadeCollecting DefaultSquare-man