زد و خورد Squadz بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

تیم ملی خود را از نیروهای نظامی را کنترل و نابود کردن جوخه های دشمن در مبارزه با تاکتیکی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

StrategyActionSearch And DestroyTankSquadzSkirmish