Đội xe đua Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Bạn 'll phải lái xe đưa nó đến điểm kết thúc để ghi điểm hơn. Chiếc xe đến dừng lại sau khi điện được đưa ra bởi tất cả các năm bánh răng được sử dụng. Bạn 'll phải sử dụng chuột để lái xe khi dừng lại, như bạn cũng nên tránh những loại xe khác để đạt đến điểm kết thúc, mà là một khoảng cách tổng cộng năm km. Khi bạn đi qua mỗi km, điểm của bạn sẽ tăng lên. Trong trường hợp bạn nhận được trúng một chiếc xe khác, các trò chơi đi kèm để ngăn chặn một.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để điều khiển xe.
thanh báo chí không gian và "G 'trên bàn phím để thay đổi bánh răng, có thể được thay đổi tối đa năm bánh răng.

DrivingBombermanRacingSquadRacer