Spwars Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chuyển thành hành động này đóng gói bắn súng không gian. Bạn có thể kéo dài qua những con sóng và tiến lên cấp độ tiếp theo? Xem như thế nào đến nay bạn có thể nhận được và bao lâu bạn có thể kéo dài trong game bắn súng không gian sử thi.

Điều khiển:

Sử dụng phím chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionSpaceSpaceship