Spwars משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

קפיצת

לפעולה זו ארוזה יורה החלל. האם אתה יכול להימשך בין הגלים וההתקדמות אל הרמה הבאה? לראות כמה רחוק אתה יכול לקבל וכמה זמן אתה יכול אחרון ביורה החלל האפי הזה.

בקרות משחק:

השתמש במקש העכבר כדי לכוון ולירות.

ShootingActionSpaceSpaceship