Spwars بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرش به این عمل بسته بندی تیرانداز فضا. می تواند شما را از طریق امواج و پیشرفت بر روی سطح بعدی آخرین؟ را ببینید که چقدر شما می توانید و چه مدت می توان در این تیرانداز فضای حماسی آخرین.

کنترل بازی:

با استفاده از کلید ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingActionSpaceSpaceship