صبح بهار لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Milly صرف تمام صبح را در باغ بر روی تراس. اگر چه او طول می کشد صبحانه به تنهایی او همیشه به نظر می رسد خیلی زرق و برق دار. امروز تولد او است و او می خواهد پوشیدن لباس زیبا که او دارد. کمک به او لباس و لوازم جانبی به نظر شما بهترین راه حل برای این مناسبت را انتخاب کنید. برای یک نگاه کامل به دان در مورد مدل موهای اصلی را فراموش کرده ام! لذت بردن از!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWwwmonicomSpringMorning