Phát hiện sự khác biệt: Tranh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   206 76.92% with 26 votes

Chơi 5 cấp độ của chỗ các trò chơi khác biệt. Bạn sẽ tìm thấy sự khác biệt đơn giản nhưng rất khó khăn giữa 2 bức tranh. tìm thấy chúng trong 60 giây để giành chiến thắng một cấp độ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleDifferenceAndroid DefaultSpotPaintings