Phát Rừng khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   43 57.14% with 7 votes

Đặt mình trong môi trường tuyệt vời của rừng và cố gắng để tìm thấy 5 sự khác biệt giữa 2 bức tranh khó khăn. Tôi hy vọng bạn sẽ thực sự thích nơi này chất lượng cao các trò chơi khác biệt.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid DefaultSpotForest