Phát hiện sự khác biệt - màu xanh nhẹ Cult II Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   43 57.14% with 7 votes

Cố gắng tìm sự khác biệt giữa các hình ảnh được chụp từ vài trang đầu tiên của bộ truyện tranh màu xanh nhẹ Cult II do bận rộn Slacker Comics.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleDifferenceAndroid SpotBlueLighterCult