ورزش یا جراحی پلاستیک 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

آیا می دانید که شاهزاده خانم مریدا و فیونا دوستان نزدیک هستند؟ آنها بسیار مشترک : هر دو لباس سبز، عاشق طبیعت و کشور زندگی و ، متاسفانه، هر دو مشکل با وزن اضافی داشته باشد. آنها تصمیم به حل این مشکل. کدام راه باید آنها را انتخاب کنید : ورزش یا جراحی پلاستیک ؟

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Surgery Sport Plastic