Thể thao Matching Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   316 83.78% with 37 votes

Kết hợp thể thao 'là một trò chơi cổ điển phù hợp-3 như Bejeweled. Được combo để xóa các cấp và đạt được biểu tượng mới. Thách thức với thời gian để có được điểm số cao nhất!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleSportsBallMatching Android Default