Ma quái trí nội thất phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   64 60% with 10 votes

Trang trí phòng của bạn rất riêng lựa chọn tất cả các đồ nội thất và đồ đạc. Một khi bạn đã lựa chọn những đồ đạc gì bạn muốn, bạn có thể đặt nó trong phòng có bao giờ bạn muốn. Xin vui lòng tất cả các đồ trang trí ở những nơi an toàn chỉ để tránh bất kỳ thiệt hại. Nếu bạn gặp khó khăn thậm chí bạn có thể nhờ một người bạn giúp đỡ như trang trí là tất cả về trí tưởng tượng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

DesignDecorDecorateDecorationFurnitureDesignRoomSpooky