دکور اتاق شبح وار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

تزئین اتاق خود بسیار خود انتخاب همه از مبلمان و لوازم جانبی. هنگامی که شما را انتخاب کرده اند چه مبلمان شما می خواهید شما می توانید آن را در اتاق قرار دهید در هر جایی که دوست دارید. لطفا از زیور آلات در مکان های امن فقط برای جلوگیری از هرگونه خسارت وارده. اگر گیر، شما حتی می توانید از یک دوست بخواهید برای کمک به به عنوان تزئین است همه چیز در مورد تخیل.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

DesignDecorDecorateDecorationFurnitureDesignRoomSpooky