Spongebob ngọt Bubble Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Spongebob và Patrick được chơi cùng nhau trong các sườn đồi. Họ đang cố gắng để nắm bắt tất cả các mục chảy trên sườn đồi. Patrick sẽ bắn chúng xuống và spongebob sẽ ở đó để bắt nó. Giúp Patrick bắn hạ các mục bằng cách kết hợp chúng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn

ArcadeShoot 'em UpSeriesMatching Android SpongebobSweetBubble