spongebob در حباب شیرین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

بن و پاتریک با هم بازی در دامنه کوه. آنها در حال تلاش برای گرفتن تمام آیتم های جاری در دامنه کوه. پاتریک آنها را پایین ساقه و spongebob در آنجا خواهد بود آن را گرفتن. کمک پاتریک شلیک کردن آیتم های تطبیق آنها را.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس به هدف و شلیک کنید

ArcadeShoot 'em UpSeriesMatching Android SpongebobSweetBubble