SpongeBob SquarePants: The Goo Goo Từ Lagoon Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   238 74.19% with 31 votes

Giúp spongebob để giải quyết những bí ẩn đó là ẩn đằng sau một goo xanh đáng ngờ. Hop trên tàu ngầm của bạn chạy dưới nhỏ và Bikini bằng chứng với bạn để giải quyết câu đố.

Điều khiển:
Trong các trò chơi

Puzzle Spongebob