Spongebob Squarepants - Survival Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   112 84.62% with 13 votes

Giúp spongebob để đến đích trong mỗi cấp. Lưu spongebob từ những trở ngại.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để chơi trò chơi.

ObstacleSeriesAnimalSpongebobSquarepantsSurvival