spongebob در Squarepants - سوار اسنوبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

جمع آوری برگر مورد علاقه spongebob در '. اجتناب از دشمنان در حالی که جمع آوری. نوار لغزنده می سازد spongebob در به پرش. شما نیاز به جمع آوری برگر بیشتر در مورد هر یک از سطوح.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SnowboardSnowObstacleCollecting FoodSpongebobSquarepantsRider