Spongebob Squarepants: Pinatas Locas Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   5218 74.29% with 70 votes

Điều này là về để có được loco! Giúp SpongeBob thoát khỏi những tên cướp Pinata và nhận được để lễ hội.

Điều khiển:


ActionSpongebob