Spongebob Squarepants - Bounce thực phẩm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Làm cho spongebob để bắn thức ăn của mình để tiếp cận người bạn của anh patrick bằng cách chuyển trên các bức tường trước khi nạp trở nên trống rỗng. Bộ nạp cho thấy cuộc sống của thực phẩm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FoodBounceSpongebobSquarepants