Spongebob tốc độ xe đua 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

chơi như spongebob trong trò chơi này mát mẻ đua mới! Chủng tộc xung quanh theo dõi trong 3 xe ô tô của bạn, trôi và hủy những món đồ. Hãy chắc chắn rằng bạn trôi và phá vỡ đủ các mục để hoàn thành cấp. Làm điều đó nhanh như bạn có thể cho một điểm số cao.

Điều khiển:

phím mũi tên để lái xe.

DrivingDragonRacingDancing