spongebob در مسابقات اتومبیل رانی سرعت 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

بازی به عنوان بن در این بازی جالب مسابقه جدید! مسابقه در اطراف آهنگ در 3 اتومبیل های خود، دست خوش پیشامد میشه و شکستن اقلام. اطمینان حاصل کنید که شما رانش و شکستن اقلام به اندازه کافی برای تکمیل سطح. آیا آن را به همان سرعتی که شما می توانید برای نمره بالا است.

کنترل بازی:

کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingDragonRacingDancing