Spongebob cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Giúp spongebob để giải cứu bạn bè của mình bằng cách đánh bóng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

BallBubblesRescue SpongebobRescuer