spongebob در پارکینگ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   366 85.71% with 42 votes

spongebob در پارکینگ 2 یک بازی سرگرم کننده spongebob در آمد با قایق های سرد! شما باید برای کمک به spongebob در قایق پارکینگ در منطقه اختصاص داده است. بازی و آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به کنترل

DrivingSpongebobParking SpongebobParking