spongebob در بلوز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

راهنما SpongeBob به آزاد پاتریک. شما باید برای پاک کردن سطوح با جمع آوری تمام همبرگر

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

KidsAdventure