بن پازل ژله 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   134 76.47% with 17 votes

به spongebob در ژله پازل 3 خوش آمدید. در این سری جدید، پاتریک در ماجراجویی همراه با spongebob در باشد.
کمک به آنها را به زمین برسد بدون سقوط کردن از زمین و رها کردن به buttom.. هر دوی آنها باید امن در رسیدن به زمین در
سفارش به تصویب سطح.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMouse SkillAndroid SpongebobJelly