Spongebob Jelly Puzzle 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   37 30% with 10 votes

Đây là chuỗi thứ hai của Spongebob Jelly Puzzle. Giúp spongebob đạt đến đích ở dạng thạch bằng cách loại bỏ khối một cách chính xác. Xem ra cho các bẫy mà những khối được thiết lập.

Điều khiển:

sử dụng chuột để chơi

PuzzleMouse SkillSpongebobJelly