جراحی معده spongebob در بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   264 86.67% with 30 votes

spongebob در خوردن همبرگر مسمومیت با پلانکتون، معده بسیار ناراحت کننده است، اجازه دهید 's به او کمک کند. کنترل: ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Spongebob Surgery Spongebob Gastric