spongebob در رستوران ها رستوران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   177 70.83% with 24 votes

سال جدید

، spongebob در ساخت یک رستوران مواد غذایی سریع، بسیاری از مشتریان وجود دارد، او خیلی busy.Can او به شما کمک کند؟ چه مدت می تواند شما را نگه دارید تا؟

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleActionMouse SkillFood ServingGirlsSpongebobFastfoodRestaurant