spongebob در برگر اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   165 76.19% with 21 votes

spongebob در دستور داده شده است به ارائه همبرگر به مشتریان در پایین بیکینی با اسب دریا. اطمینان حاصل کنید که به شما تحویل تمام همبرگر و دون تی 'اجازه دهید آنها را به صبر بیش از حد طولانی و یا آنها را از جا در رفته.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت های ماوس
- خدمت می کنند.

DrivingWaterFishObstacleFoodFood ServingSpongebobBurgerExpress