כיף בועת ובספוג משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   32 60% with 5 votes

העזרה ובספוג להתאים 3 או יותר פריטים בצבע זהים כדי לנקות את הלוח מהר ככל שאתה יכול לפני פעמים עד.

בקרות משחק:

המשחק הזה הוא שיחק עם העכבר בלבד.

PuzzleBubblesMatching Android Spongebob