جراحی مغز spongebob در بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   132 86.67% with 15 votes

بن یافت شلدون J. پلانکتون سرقت که تمیز کردن اتاق. شلدون J. پلانکتون دود به بن چهره اغراق و فرار کرد. بن مسموم شده است، او اغلب احساس سرگیجه و بیمار. اجازه دهید ما را درمان بن! کنترل: ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Spongebob Surgery Spongebob Brain