ماجراجویی spongebob در بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   227 75.86% with 29 votes

این بار بن شدن در trouble.Someone ممکن است hert him.He نیاز به help.We ما باید کمک spongebob در شکست بچه ها بد و او را به خانه فرستاد، با خیال راحت.

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.
نوار فضا به ساقه

ShootingAdventureActionJumpingSpongebob