Quay N Set - Transformers Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Sắp xếp các mảnh đúng để tìm ra các hình ảnh để sửa chữa các vị trí của một mảnh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleSpinTransformers