اسپین ازت تنظیم - مرد عنکبوتی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2312 65.71% with 35 votes

ترتیب صحیح قطعات به شکل تصویر موقعیت از یک قطعه به تعمیر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSpinSpiderman