تیراندازی کرجی یا قایق موتوری سریع السیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2010 66.67% with 30 votes

تیراندازی کرجی یا قایق موتوری سریع السیر مرگبارترین سفر شما تا به حال خواهد شد خلبان در دریا باز است! دفاع از کرجی یا قایق موتوری سریع السیر خود را به عنوان به شما دفع کردن امواج از حمله دشمن. ارتقا اسلحه خود را

کنترل بازی:
ماوس - هدف و شلیک این
فضایی - بازنگری
Z، X، C - حملات خاص
1،2،3،4،5 - پشتیبانی هوایی

ShootingActionAimingArmySpeedboat