سرعت اتوبوس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

اتوبوس شما توسط تروریست ها ربوده شده است، شغل شما این است که برای حفظ مسافر امن است. برای اینکه قادر به رانندگی اتوبوس سرعت، شما `خواهید به نگه داشتن چشم در سرعت سنج زیرا اگر سرعت را کم کرده و یا به بالا، اتوبوس خود را منفجر خواهد کرد. هدف شما این است برای پیدا کردن اتومبیل های سیاه و نابود کردن آنها را برای جلوگیری از بمب از منفجر شدن است. اعصاب خود را تست کنید و سعی کنید برای زنده ماندن در سرعت اتوبوس.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingChasing ObstacleTruckSpeed