Spectromancer بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

در Spectromancer یک کارت فانتزی بازی آنلاین، بازیکنان در دوئل جادویی در مقابل دیگر ماگس استراتژیک احضار موجودات و ریخته گری جادوها شرکت کنند. هر Mage را با استفاده از پنج عنصر جادویی در دوئل - آتش، آب، هوا و زمین، به علاوه یک پنجم مربوط به نوع خاص Mage را. بازیکن قادر به دوئل در مقابل کامپیوتر و یا در مقابل دیگر بازیکنان آنلاین زندگی می کنند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingActionMultiplayerSeriesSpectromancer