Spanthera بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

دفاع از پادشاهی Spanthera از دشمنان سبز. این همراهان مارمولک توسط یک دشمن قدرتمند است که می خواهد به تسخیر تاج و تخت خود را به فرمان. مبارزه با آنها را با تمام نیروهای خود را دارد و یک بازی زیبا.

کنترل بازی:
این بازی با فقط بازی.

ActionThrowingMedievalKnightMouse SkillKilling