Không gian vây hãm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Thả các khối và các lĩnh vực để đưa ra tất cả các robot trên mỗi cấp.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRobotsAndroid DefaultSpaceSieged