فضایی Sieged شده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

قطره بلوک ها و حوزه ها را از همه روبات ها را در هر سطح.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRobotsAndroid DefaultSpaceSieged